Bratislavské Hanusove dni (BHD) sú jedinečným mestským akademickým festivalom, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru a ponúka intelektuálny zážitok.

Týždenný festival sa mal konať pôvodne 17. — 24. 4. 2020, no kvôli súčasnej situácii sme ho presunuli na september. Napriek náročným okolnostiam však nechceme rezignovať na naše poslanie formovať, vzdelávať, viesť dialóg a šíriť kresťanskú kultúru. Preto sme tento čas prijali ako výzvu a prichádzame s novým formátom BHD ONLINE.

Čo je BHD ONLINE?

Víkend plný diskusií, prednášok a iných podujatí, v ktorých nemusíme prekonávať vzdialenosti, a preto prinesieme tých najzaujímavejších slovenských i zahraničných rečníkov v kvalitnom online formáte.

Práve v čase krízy a skúšky je spoločnosť vnímavejšia na otázky a odpovede inšpirované Evanjeliom, ktoré inak skôr odsúva. Preto chceme aj v tomto čase inšpirovať kresťanov k

Otvorenejšiemu, hlbšiemu a odvážnejšiemu prežívaniu viery vo svete.

Photo of Ladislav Hanus

Kto bol Ladislav Hanus?

Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“ Ladislav Hanus

Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku.

Náš „Romano Guardini“.

Photo of SLH fellowship

Kto stojí za BHD ONLINE?

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Víziou SLH je byť kreatívnou komunitou kompetentných a angažovaných kresťanov, ktorí poznajú a žijú svoju vieru. Vďaka tomu sú schopní prinášať Krista do verejného života - politiky, médii, umenia a kultúry na Slovensku.

Preto za svoje poslanie považujeme intelektuálno-duchovnú formáciu mladých a spoločenskú angažovanosť. Formáciu uskutočňujeme prostredníctvom akademických programov, ktoré už 17 rokov realizujeme v Bratislave a už 5. rok aj v Košiciach. Angažovať sa usilujeme práve prostredníctvom festivalu Hanusove dni, ktorí sa taktiež koná v Bratislave aj Košiciach a tento rok výnimočne aj ako BHD ONLINE, ale aj inými verejnými diskusiami, prednáškami, publikačnou činnosťou a mediálnymi výstupmi, či organizáciou petícií, verejných zhromaždení a ďalšími aktivitami občianskeho života v hnutí pro-life, iniciatívach ako Zastavme hazard, Pamätaj, Za slušné Slovensko a iné.

Z prostredia SLH vzišlo už približne 15 ďalších projektov a organizácií, ktoré sa angažujú na poli kresťanskej kultúry. Medzi ne patrí napríklad Kolégium Antona Neuwirtha, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, komunita St. Egidio alebo portál Zastolom.

en sk